Center for Bio-diversitet

 
Nyheder
 
banner banner banner

Forsiden   Gratis nyheder om biodiversitet pr. E-post
 
 25.04.2007
Loci nr. 3 er udkommet bl.a. med historier om: 
 
Leder: "GRU - fantasternes legeplads ?" om Genressourceudvalgets arbejde  -  Læs leder  
   
Sjældne danske bærsorter om den gamle Perleribs. 
   
"Høns & og Folk" af Flemming Schiøtte - om naturlig kyllingeopdræt.  
    
Jørgen Nielsen - om flyvende gamle danske tumlingeduer 
   
Loci - Tidsskrift for den levende kulturarv   -  Læs mere  
01.10.2007
Hobbyavlere taget på sengen
I Tyskland har myndighederne oprørt sindene ved en helt unødvendig nedslagtning af hobbyavleres racefjerkræ i forbindelse med fundet af en H5N1 smittet gås i Thyringen 6. juli .
Allerede samme nat rykkede politi og militær ind og ruskede folk op for at aflive deres dyr.
Myndighederne udnyttede at mange raceavlere er registrerede, og rykkede ind allerede mens nyheden om den smittede gås var dugfrisk. Avlerne havde derfor ingen chance for at tage forholdsregler mod aktionen, som for alle kom som et lyn fra en klar nattehimmel. “Vi nåede slet ikke at tænke, hvad disse mænd lavede i vores stald”, “Det føltes som om var i en krig” - udtaler avlere.
Ved at lave aktionen så hurtigt og om natten undgik myndighederne mediedækning - ejerne stod isolerede overfor magtmaskineriet og havde ingen chancer for at dokumentere overgrebene med optagelser.
Mange forskellige racer var blandt de aflivede også racer på listen over truede racer.  -  Kilde: Geflügelbörse nr. 14 2007
 
Niels Rasmussen går egne veje i GRU
Landhøns i 200 baghaver sikrer racen ret effektivt ved at sikre avlerkulturen - men det ser ikke ud af meget i en rapport.
De større dyr har allerede været turen igennem med “fantastiske” projekter som Randers Regnskov og Kongernes Nordsjælland, nu er turen så kommet til de mindre.
Niels Rasmussen indkaldte i begyndelsen af sin “valgperiode” hobbyfjerkræavlere til møde for at “lytte til deres ønsker”. Konklusionen var klokkeklar avlerne ønsker deres dyr bevaret på græsrodsniveau ikke på museer eller centre.
Men Niels Rasmussen arbejder ifølge GRUs referater alligevel på at etablere “særligt sikrede avlscentre”.
At Niels Rasmussen ønsker sit navn i historien som foregangsmand for et “fantastisk projet” er forståeligt nok. Men dyrene på sådanne særligt sikre centre kan meget nemt blive myndighedernes alibi for at det er forsvarligt at nedslagte de private avleres dyr i  forbindelse med en af FVSTs panikreaktioner.
Læs GRUs referater på: www.genres.dk
 


18.05.2007
Høringssvar om Newcastle Disease
Fødevarestyrelsen fortsætter trods mange foreningers protester med at cementere en udvikling der skal eliminere den danske folkelige småavlerkultur og bevarelsen af en levende kulturarv af gamle racer med århundreder lange traditioner i Danmark.  Du kan læse vort hørinsgsvar til en bekendtgørelse der pålægger hobbyavlere, der ønsker at vise deres dyr frem på markeder og udstillinger, at vaccinere høns og duer med en nålevaccine Newcastle Disease og paramyxo, selvom sygdommen er ufarlige for mennesker og ikke ses i små sunde hobbyflokke af traditionelle kulturracer.
Bureaukratiseringen af en harmløs fritidskultur betyder at dyrene fortrænges fra det offentlige rum, og dermed afskæres fra den vigtigtse kontakt til nye interesserede, der kan videreføre både kulturen og de gamle racer.
http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm

29.04.2007

Fødevarestyrelsen "jammer" offentlig høring om EU-regler
Trods flere mail, et spørgsmål til ministeren og et undskyldende svar fra minister Carina Christensen har Fødevarestyrelsen endnu ikke d. 29/4 lagt vores høringssvar fra Center for Biodiversitet og flere andre foreninger af d. 28/2 ud på Borgerportalen sammen med de øvrige høringssvar - stedet har de lagt et af bilagene til høringssvaret ud.
De offentlige høringer virker i forvejen ofte som rene skindemokratiske ritualer; men Fødevarestyrelsen gider ikke engang selv tage procesen alvorligt

Læs høringssvaret her:
http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm (dateret 28/2 -07)

Læs Fødevareudvalget spørgsmål til ministeren her:
http://www.ft.dk/Samling/20061/almdel/FLF/spm/203/index.htm

 

25.04.2007
Loci nr. 2 er udkommet bl.a. med historier om: 
 
Leder: "En bøde og en røvfuld" om hobby fjerkræavleren på Fyn  -  Læs leder  
   
Sjældne danske frugtsorter som den kuglerunde pære Dansk Eyewood 
   
"Høns & og Folk" af Flemming Schiøtte - om naturlig kyllingeopdræt.  
    
Ronny Olsson - om risikoen ved at bruge gamle racer som produktionsdyr 
   
Loci - Tidsskrift for den levende kulturarv   -  Læs mere  
18.04.2007

Ny rapport om monopolisering af husdyravl
Store selskaber er ved at skabe en global genetisk monokultur, hvor lokal produktion udkonkurreres og lokale racer fortrænges af globaliserede genetisk ensrettede racer.
Med patenter på dyr og andre strategier øger de store selskaber deres magt og fortsætter som om forbrugerne bare ønsker endnu mere kød mælk og æg uden hensyn til miljømæssige, sociale og kulturelle konsekvenser. Greenpeace beskriver det rammende som et som et kæmpestort monopol på husdyravl i en rapport der analyserer den husdyr genetiske industris strategier og udvikling.
Greenpeace kræver at der sættes en stopper for patenter på liv - både for dyr og planter. Samt at befolkningen sikres adgang til de genetiske ressourcer.
Det er store firmaer med basis i den rige verden, der markedsfører "deres" racer over hele kloden. Et dansk eksempel nævner rapporten DANSIRE International A/S som forsyner mere end 50 lande med sæd og embryoner fra Danmark og hvert år tester 450 tyre af flere forskellige malke og kødkvægsracer.
 
Susanne Gura (2007): Livestock Genetics Companies. Concentration and proprietary strategies of an emerging power in the global food economy.
League for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development, Ober-Ramstadt, Germany

Download rapporten her (pdf):
http://www.pastoralpeoples.org/docs/Livestock_genetics.pdf14.03.2007
 
Små hønsehold bruges som syndebukke for Fugleinfluenza
En rapport fra GRAIN beskriver hvordanregeringer verden over går den multinationale fjerkræindustris ærinde og retter skytset mod befolkningens små fjerkræhold i baghaven, selvom sygdommen opstår og spredes fra de store intensive fjerkræindustrier. Det Indonesiske styres forbud mod fjerkræhold i Jakarta og flere andre store byer er det værste eksempel. Traditionelt fjerkræhold er en central del af befolkningens kultur og har ført til protester fra organisationen  Biotani Indonesia Foundation. Trods militærets kampagne for at effektuere forbudet kunne man da også købe levende fugle og fjerkræ næsten alle steder allerede dagen efter.
"Bird flu: a bonanza for 'Big Chicken'" LINK: http://www.grain.org/articles/?id=22
 
Biodiversitet på G8 dagsorden
Tyskland har sat biodiversitet på toppen af G8s dagsroden på linie med klimaændringer. Baggrunden er at tabet af arter stadig accellerer, trods mange års opmærksomhed på problemet. Man mener nu at op mod 150 arter forsvinder hver eneste dag.
"Biodiversity 'fundamental' to economics" LINK: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6432217.stm


06.03.2007
 
Protestmøde i Blåhøj ved Brande den 1. marts 2007.03.04
En gruppe racefjerkræavlere fra har taget forskellige initiativer for at få mere rimelige regler for private fjerkræhold.
Det seneste initiativ var et møde med politikere fra Folketinget for at få belyst mulighederne for at få lempet de regler, der senest blev skærpet i forbindelse med fugleinfluenzaen. Et panel repræsenterede "systemet" d.v.s. folketingets fødevareudvalg.
De forskellige indlæg og spørgsmål præsenterede de mange problemer og urimeligheder  reglerne byder private fjerkræholdere. Frustrationen er stor og arrangementet havde fyldt Multihuset i Blåhøj til bristepunktet med deltagere fra hele landet.
Udover MEGEN sympati og forståelse var konklusionen nogenlunde sådan:
Ole Glahn (R): mulighed for ændring ved samarbejde med erhversavlerne.
Kristen Touborg (SF): opfordrede til vedholdenhed ? tror ikke på, at erhvervet ønsker undtagelser for private avlere.
Inger Støjbjerg (V): hensynet til erhvervet (ca. 1 promille af eksporten) vejer tungest for regeringen.


18.02.2007
 
Lokale klubber arr. møde om hobbyfjerkræ og bureaukrati
Åbent møde med 2 politiker fra Folketingets fødevareudvalget om racehøns, raceduer bureaukrati og fugleinfluenza. Arr.: Ringkøbing Kredsen og Herning og Omegns Sirdueklub
Brande 1. marts - mere info og tilmelding: KLIK HER
 
Minigrise et hit i Kina
Ifølge den kinesiske kalender er det iår "Grisens år", og grise anses for lykkebringende. Det har gjort en lillebitte Thailandsk griserace til et populært kæledyr.  Racen bliver kun 30 cm lang og opnår kun en vægt på 5 kilo, når den er fuldvoksen.
http://www.ananova.com/news/story/sm_2189732.html?menu=
 


05.02.2007
Loci nr. 1 er udkommet bl.a. med historier om: 
 
Besøg af frøambassadører fra USAs græsrødder, som bevarer gamle sorter og alternative gener. 
 
"Høns & og Folk" af Flemming Schiøtte - om lys og foders betydning for æglægning. 
  
Tao Kongsbak: artikel om hvordan globalisering og ulandshjælp fortrænger lokale robuste racer i ulande. 
  
Håkan Hallander og Håkan Tunón: artikel om bevaringen af gamle racer in situ.  
 
Loci - Tidsskrift for den levende kulturarv   -  Læs mere  
29.01.2007
 
Førerheste overtager førerhundes job
I USA vælger flere blinde miniature heste istedet for hunde til at finde vej. Hestene lever længere og har flere fortrin, bl.a. er de mere agtpågivende for glat føre end hunde. En ægte lille solstråle historie om at biologisk mangfoldighed ikke bare er bevarelse af gamle racer men også udvikling af nye racer og nye anvendelser af husdyr.

Timesunion-historien om Ann Edie der har skiftet sin førerhund ud med en førerhest - Panda - på størrelse med en stor hund
http://timesunion.com/AspStories/story.asp?storyID=557790&category=REGIONOTHER&BCCode=HOME&newsdate=1/27/2007

Artikel i Politiken: "Blind kvinde har fået en førerhest"
http://politiken.dk/udland/article234394.ece

Organisationen Guide Horse Foundation der oplærer og formidler førerheste; se bl.a. utrolige billeder af blinde med deres små førerheste.
http://www.guidehorse.org/25.01.2007
 
Fødevarestyrelsen sorterede "farlige" blodprøver på familiens spisebord
Knud Erik Sonne har sendt Folketinget en let overskuelig redegørelse for Fødevarestyrelsens manipulerende og amatøragtige håndtering af fugleinfluenzaudbruddet i hans prydfjerkræ. Redegørelsen beskriver bl.a. et groteskt eksempel hvor en veterinær i beskyttelsesdragt på forlangende låner familiens spisebord til at rengøre og ordne blodprøverne fra de H5N1 smittede fugle, som Styrelsens egne kampagner fremstiller som dødsenfarlige. Ingen blev dog syge. Sonne har endnu ikke fået erstatning for de raske dyr veterinærerne tvangsaflivede.
http://folketinget.dk/?/Samling/20061/almdel/FLF/bilag/187/index.htm


22.01.2007
 
Spørgsmål fra Mette Gjerskov (S) til familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen (KF):
 
Vil ministeren forud for bekendtgørelsens ikrafttrædelse oversende høringssvar vedrørende bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt samt ministerens kommentarer til høringssvarene?
http://www.ft.dk/Samling/20061/spoergsmaal/S2147/index.htm
 
Kan ministeren bekræfte, at ministeren vil genoverveje reglerne for bekæmpelse af husdyrsygdomme, således at ejerne i fremtiden ikke risikerer selv at skulle betale for rengøring og desinfektion, hvilket var under overvejelse i sagen om udbrud af fugleinfluenza i Hundslev på Fyn?
http://www.ft.dk/Samling/20061/spoergsmaal/S1947/index.htm


19.01.2007
 
Fugleinfluenzaregler udløser nye protester fra hobbyavlere
Myndighedernes mangel på forståelse for 100.000 familiers småavlerkultur og høje standarder for dyrevelfærd udløser endnu en protest i forbindelse med en
bekendtgørelse i høring.
Center for Biodiversitet har sammen med 5 andre foreninger for bevarelse af den mangefacetterede danske småavlerkultur indsendt et høringssvar, som endnu
engang kræver at små fjerkræ og fuglehold får et selvstændigt regelsæt, der begunstiger bevarelse af den biologiske og kulturelle mangfoldighed.
Læs høringssvaret her:  http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm


Ældre nyheder:  juli-dec 2006© Center for Bio-diversitet.  Denne side er senest revideret dec. 2012.

Centerets websider redigeres af Heine Refsing