Center for Bio-diversitet

 Nyheder
 
  Forsiden   

   
  

Forsiden    Gratis nyheder om biodiversitet pr. E-post
 

 


27.12.2006
Globaliseringen er den største trussel mod gamle husdyrracer
Globaliseringen af handel med husdyr og produkter fra dem er den største enkelt faktor, der truer den genetiske diversitet i husdyr, siger FAO.
1500 unike husdyrracer på FAOs lister er akut truet af udryddelse, og fortsætter udviklingen med den nuværende kurs frygtes tab af en race om måneden i de kommende år.
Den genetiske variation i husdyrene kan blive en uvurderlig ressource for tilpasningen til klimaændringer og nye sygdomsvarianter hos husdyr.
FAO advarer mod udviklingen; men overvejer øjensynlig ikke at ændre organisationens mangeårige strategi for bevaring af verdens husdyrracer, selvom den negative udvikling accelererer.
Læs FAOs pressemeddelelse:
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000464/index.html


20.12.2006
Større husdyrfarme vil øge sygdomsrisiko
Danmarks Fødevareforskning har gennemført en risikovurdering for Fødevarestyrelsen af konsekvenseren af at fjerne loftet på 500 dyreenheder pr. gård og tillade oprettelse af superstore husdyrfabrikker i Danmark. Analysen fremhæver at risikoen for spredning af smitsomme sygdomme, som Mund & klovesyge til et større antal dyr vil vokse. Medicinforbruget mod almindeligt forekommende infektionssygdomme forventes også at vokse.
http://www.dfvf.dk/Default.aspx?ID=12971&PID=89509&NewsID=1523


19.12.2006
Koreansk hønserace reddes ud af H5N1-zoner
En lokal koreansk silkehønserace er udryddelsestruet i området med udbrud af fugleinfluenza, hvor myndighederne nedslagter bla. fjerkræ, grise og hunde. Myndighederne har dog besluttet at redde den lokale race og har reddet 1000 af de 4000 individer ud af zonen for videre avl.
http://english.chosun.com/w21data/html/news/200612/200612140026.html

Hollandske hobbyavlere har vundet endnu en retssag
Det sidste retslige efterspil efter udbruddet af fugleinfluenza i 2003, hvor hobbyavlere reddede raske dyr ud af zoner og protesterede mod myndigheders fremfærd er nu overstået. I den sidste sag var en hobbyavler anklaget for at have krænket de veterinære myndigheder med sine udtalelse til TV, hvor han sammenlignede deres metoder med Gestapos. Retten gav ham ret i at det under de givne omstændigheder var et legalt indlæg i den offentlige debat.
Læs mere på deres hjemmeside:
http://home.planet.nl/~broe0723/
http://home.planet.nl/~broe0723/engels.htm  (engelsk sektion)14.12.2006
Duevenner forsvarer Londons duer
Londons borgmester må nu imødese retssag anlagt af duevenner på grund af hans indædte  kampagne for at udrydde Londons "rådhuspladsduer" på Trafalgar Square.
Duerne holdt deres indtog i Europas storbyer i 1600-tallet efter at hold af tamduer havde bredt sig til Europæiske lande. De intelligente fugle har stor tilpasningsevne og deres evne til at aflæse menneskers adfærd og tigge mad, har gjort dem populære hos mange. Andre har mindre kærlige følelser for dem.
Artikel i Politiken:  http://politiken.dk/udland/article211948.ece
Støtteforening for Londons duer:  Save The Trafalgar Square Pigeons - se bla. en flot billedserie fra Trafalgar Square før borgmesterens hetz.


06.12.2006
Fødevarestyrelsen opgiver krav til hobbyavler på Fyn
Knud Erik Sonne siger:
"Jeg er meget lettet over at Fødevarestyrelsen endelig har fraveget deres krav om, at jeg skulle betale anslået kr. 300.000 for oprydning og desinfektion af min ejendom efter udbrud af fugleinfluenza i maj 2006.
Jeg vil takke specielt oppositionens politikere fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for deres tillid til mig og deres ihærdige arbejde med atkræve svar fra Forbrugerminister Lars Barfoed.
Fra første færd har jeg anfægtet myndighedernes måde at varetage udbruddet på, og jeg har på intet tidspunkt vedkendt mig en skyld. Jeg vil stadig kæmpe for at få erstatning for mine nedslagtede (og raske) dyr. Hele denne proces har været smertefuld både psykisk og fysisk.
Det myndighederne burde lære af denne sag er at det er noget lort hvis  "Maren ved Kæret" kan vælte en hel branches eksport. Hvad er det for aftaler, der er indgået og er det almindelige mennesker som dig og mig, der skal have ansvaret for disse aftaler?
Jeg ser hele denne sag som et skoleeksempel på, hvorfor man ikke skal satse alt på et bræt. De professionelle danske fjerkræproducenter og deres brancheorganisationer bliver nødt til at indse at fjerkræ, for nogle mennesker, er andet og mere end kold business. Og at der nødvendigvis må ske en differentiering af krav og regler mellem disse to typer fjerkræholdere. Ellers må myndighederne stå frem og klart og ærligt deklarere:  "Hold I bare høns, men hold også jeres kæft, hvis de bliver syge". Så ville selv Maren vide, hvad hun skulle."


05.12.2006
Eksplosion i kødproduktion værre for det globale miljø end bilisme
Med øget velstand i mange nye lande uden for de vestlige stiger forbruget af kød og mælkeprodukter, og det er i følge en rapport fra FAO en større trussel mod det globale miljø end transportsektoren. Industrialiseringen af husdyrproduktionen skaber samtidig problemer med sygdomme, går ud over naturen, vandressourcer og fattige småbønder. Rapporten anbefaler bla. at bruge beskatning og regulering af vandprisen til at presse store industrifarme væk fra tætbefolkede områder, samt sikring af traditionelle fælles græsningsarealer for mere ekstensive småbrugere.
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html


27.11.2006
Giv en ged i Malawi - tag en ged i Danmark!
Regeringen opfører sig hyklerisk, når minister Lars Løkke Rasmussen støtter Folkekirkens Nødhjælps kampagne for at give fattige i Malawi en ged. Regeringen ser gerne geder i baghaven Malawi men den samme kultur forfulgt med bureaukrati og bøder her i Danmark. Trods forpligtigelser i forhold til Riokonventionen mht. bevarelse af biodiversitet og småavlerkultur.
Læs mere


17.11.2006
Hobbyfjerkræavlere vandt retsag i Holland
De fem hollandske hobbyavlere, der efter udbruddet af fugleinfluenza i 2003 blev idømt kæmpebøder og fængselstraf for at smugle deres raske racefjerkræ ud af smittezoner og dermed redde dem fra myndighedernes nedslagtning, er alle blevet frikendt ved en appeldomstol.
Retsagen var en bizar oplevelse for de ellers lovlydige borgere. Fordi deres forening The Ark endnu ansås for at være en kriminel organisation, sålænge retsagen endnu ikke havde afgjort appelen, måtte tilskuerne sidde i en sikret balkon med skudsikkert glas.
En af de frikendte skal dog igennem endnu en retssag, fordi han i en TV udsendelse i 2003 sammenlignede myndighedernes metoder og fremfærd med Gestapos. (bla. fordi militæret ruskede folk op midt om natten for at aflive deres kæledyr og uvurderlige racefjerkræ).
Resultatet af hobbyavlernes 3 år lange kamp for retfærdighed forventes få betydning for myndigheders respekt for private dyreejeres rettigheder under veterinærkriser i industrilandbruget.
Læs mere på den hollandske forenings hjemmeside Græsrodrepræsentant ønsker kun gamle danske fjerkræracer beskyttet
Af referat fra seneste møde i Statens Genressourceudvalg fremgår det, at Niels Rasmussen - DFfRs repræsentant i Statens Genressourceudvalg (GRU) - nu arbejder for, at kun gamle danske fjerkræracer skal nyde en vis beskyttelse mod unødig nedslagtning i tilfælde af udbrud af fugleinfluenza. Birgit Bak, anden græsrodsrepræsentant i udvalget, slår dog til lyd for at: "udvalget også bør arbejde for bevarelse af små private fjerkræhold generelt."
Find referat fra GRU-mødet her: http://www.genres.dk/Referater/Dagsorden_referat_010906/Referat_010906.pdf
Center for Biodiversitet arbejder sammen med en lang række foreninger for at alle dyr der holdes for ikke kommercielle formål skal beskyttes mod konsekvenserne af fjerkræindustriens sygdomproblemer - ingen raske hobbydyr bør tvangsaflives uanset race. Læs mere: Hobbyavlere kan protesterer til Genressourceudvalgets medlemmer, kontaktooplysninger findes på udvalget hjemmeside: http://www.genres.dk 


15.11.2006
Protestbølge mod planer om husdyrregister i USA
De amerikanske myndigheder rumsterer med planer om en registrering af alle husdyr; men ideen møder allerede stor folkelig modstand, med indtil flere større Internet-kampagner og tidsskrifter som Countryside og Small Stock Journal.
De store industrielle dyrefabrikker håber at ordningen skal skaffe dem bedre image i befolkningen, hvor der ellers er større og større fokus på fødevareskandaler med fordærvet mad fra fødevareindiustrien. Mindre farmere og hobbyavlere ønsker ikke at betale prisen for industrilandbrugets problemer.
"Hvis regeringen virkelig ville beskytte mod sygdomme, skulle de lukke alle de industrielle, gyllespredende, inhumane koncentrationslejr fabrikker, hvor dyr produceres for slagtning" udtaler Salatin en økologisk landmand til USA Today. Læs mere:
NO NAIS ORG - Protect Traditional Rights to Farm
Stop Animal ID
No Mandatory Animal ID


12.11.2006
Dyrevenner støtter industrilandbruget med millioner
Landscentret-heste har gennem mange år tjent milioner af kroner på at skabe det indtryk, at de hestepas man udsteder er lovpligtige; men nu har Lars Barfoed i et svar til International Knabstrupper Raceforening indrømmet at hestepas slet ikke er lovpligtige.
Landscentret-heste er en filial under industrilandbrugets organisation Dansk Landbrug, og det  kommer nok bag på mange dyreelskende hestevenner, at de indirekte støtter industrilandbrugets lobbyisme med millioner af kroner, uden at der er et reelt lovkrav.
Læs Barfoeds svar

9.11.2006
Dansk fårerace fylder 15 år
Det er 15 år siden det danske såne-får blev godkendt som den første selvstændige, danske race siden det ældgamle landfår. Foreningen Såne Får Danmark blev startet samme år.
Såne-fåret er avlet på shropshire, karakul og rygja og er specielt velegnet til landskabspleje, såne-får er sortbrune, har ingen horn, og deres uld starter først bag ørerne.
http://www.saane-faar.dk/page/220/241/241/sanefardanmark.htm


7.11.2006
Balanceret fugleinfluenza strategi i andre lande
I et internt referat fra 15. maj opsumerer FVST hvordan andre lande håndterede fugleinfluenzakrisen i foråret 2006. Restriktionerne var vidt forskellige i de enkelte lande. Mens krisen har på sit højeste gik hobbyfjerkræ frit i Sverige, i Polen havde alle ænder og gæs ret til 6 timers "gårdtur" og i Italien har man udeladt småbesætninger med under 250 dyr fra det oprettede fjerkræregister. Alligevel havde de mere liberale lande ikke flere udbrud af højpatogen H5N1.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/edagof53hb7apddxbl3qfsdbbf27kvzkqcvvyvcqu2sybj4fwlwds3kvu632yxj42waphhqgjgzqlar4flj3rwi6xvc/Referat+SCOFCAH+3-4+maj+2006.pdf


6.11.2006
Verdenshavene er måske døde om 40 år
Et forskerhold under ledelse af Boris Worm fra Dalhouse University i Halifax, Canada, som har fundet frem til at havets økosystem er ved at bryde sammen og at de fleste arter vil uddø inden for de næste 40 år hvis moderne fiskeri og  forurening fortsætter.
http://politiken.dk/videnskab/article194918.ece
http://myweb.dal.ca/bworm/


2.11.2006
Koreansk surkål helbreder fugleinfluenza
KBS Korea's public service broadcaster offentlggør interessante resultater af forsøg med behandling af fugleinfluenzasmittede høns. 11 af 13 høns syge af fugleinfluenza, som fik ekstrat af den koreanske specialtet kimchi begyndte at komme sig over sygdommen. Kimchi er en traditionel tilberedt ret bestående af mælkesyregæret kinakål, chili og andre krydderier. Mælkesyregærede grønstager er kendte for højt indhold af sundhedsfremmende bakterier, vitaminer mm.
http://english.kbs.co.kr/news/issue/1367130_11780.html
 
Bagatelgrænse fritager nogle fra ny registreringsafgift
Man er undtaget fra at betale registreringsafgift, hvis man producerer under 5 t foder om året, og hvis eventuelle husdyr på ejendommen alle bruges i egen husholdning. Ligegyldigt om man køber foder ind eller ej.
http://www.landbofyn.dk/Nyheder/Registreringsafgift.htm
 
Hængebugsvin, kalkuner og blomster på kunstmuseum
Syv hængebugsvin og to kalkuner flytter fra fredag d. 3 /11 ind  på Nordjyllands Kunstmuseum. Dyrene er en del af en ny udstilling med et Baroktids tema af blomsterkunstneren Tage Andersen.
"Det er en usædvanlig oplevelse. Vi er glade for at have liv i huset, men det er første gang, vi har firbenede gæster," siger museumsinspektør Birgit Hessellund. Udstillingsperiode: 3. nov.´06 - 28. jan.´07
http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/Kultur/2006/10/31/120746.htm
http://www.byenkalder.dk/default.asp?sct=4&city=896&place=3352&item=48976&chk=s1-t1-b1&show=true&job_redir=1

30.10.2006
Loci nr. 4 er udkommet bl.a. med historier om: 
 
Hvordan Sæby Kommune planlægger at fælde Nordeuropas største samling af Paradisæble sorter og jævne en kulturhistorisk have grundlagt i 1925 med jorden for at udstykke byggegrunde. 

"Høns & og Folk" af Flemming Schiøtte - om sortering af årets avl efter økologiske principper. 

Hobbydyrskampagnen og resume af ministersamrådet om hobbyavlere og fugleinfluenza.  
 
Loci - Tidsskrift for den levende kulturarv  -  Læs mere

Øremærkesag ankes til landsretten
Landmand Jørgen Christensen fra Vejen vil ikke acceptere en byretsdom, der betyder, at han mister retten til at holde dyr de næste fem år. Han anker nu dommen til Vestre Landsret.
Dommen faldt, fordi Jørgen Christensen gennem en årrække har nægtet at give sine dyr lovpligtige øremærker, det er første gang i Danmark, at en person fradømmes retten til at holde dyr på grund af øremærker. Derfor er sagen af principiel karakter. Man kan også roligt betegne sagen som usædvanlig. Normalt fradømmes retten til at holde dyr kun i tilfælde af grov misrøgt; men her drejer det sig om det stik modsatte, idet Jørgen Christensen nægtede at øremærke dyrene for at spare dem for unødig smerte og lidelse.  Hvis Vestre Landsret stadfæster dommen fra byretten, kan han anke helt til Højesteret.
http://www.dr.dk/Regioner/Syd/Nyheder/Vejen/2006/10/25/081018.htm?rss=true
http://alledyrsret.dk/2001/side3.htm


29.10.2006
Avlere tillades at renavle
Efter 20 års tovtrækkeri har det statslige Genressourceudvalg endelig givet sig og accepterer at avlere, der ønsker at bevare det oprindelige Sortbrogede Jyske Malkekvæg uden indkrydsning, kan holde deres dyr adskilt fra forsøget på at udvikle en jysk kødkvægsrace på grundlag af krydsningsdyr. Det statslige udvalg forbeholder sig dog ret til at ændre holdning efter gentestning.
Der er pt. kun ca. 100 køer af det Sortbrogede Jyske Malkekvæg (SJM)
http://www.gamle-husdyrracer.dk/
Baggrund læs mere


28.10.2006
Honningbiens arveanlæg kortlagt
Honningbiens 260 millioner dna-enheder kendes nu til mindste detalje af en stor,international forskergruppe.
170 forskere fra 16 lande - heriblandt Danmark - har sammen kortlagt honningbiens såkaldte genom. Det vil sige, at forskerne nu kender alle honningbiens arveanlæg, oplyser Ritzau ifølge Jyllands-Posten.
Kortlægning af honningbiens genom er vigtig, fordi bien spiller en stor rolle i bestøvningen af verdens planter.
Med den nye viden om biens arveanlæg har forskerne fået en langt større forståelse for det nyttige insekt.
http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2006/10/26/Honningbiens+gener+kortlagt.htm
http://www.agrsci.dk/bi/index.htm

Træt af industridyr?
Dansk Vegetarforening opfordrer med 3 plakater forbrugerne til at gøre helt op med fabrikslandbrugets produkter:
"Træt af fugleinfluenza?"  --  http://www.vegetarforening.dk/foreningen/kampagner/fugleinfluenza-opslag.pdf
"Træt af råddent kød?"  --  http://www.vegetarforening.dk/foreningen/kampagner/koedskandale-opslag.pdf
"Synd for dyrene ?"  -  http://www.vegetarforening.dk/foreningen/kampagner/dyrevelfaerd-opslag.pdf25.10.2006
Dansk dom over Portugalkoen
Den 22. august 2002 blev 2 danske kvægbesætninger aflivet fordi, en ko i Portugal havde fået konstateret BSE.
Skal veterinærmyndighederne i EU-landene stole så meget på hinanden, at de er villige til at ofre 2 kvægbesætninger for ikke at komme til at fornærme sine udenlandske kollegaer ved at stille for mange spørgsmål?
Skal man næsten blindt stole på en BSE-diagnose fremsat over en eksporteret ko i et land, om hvilket det vides, at der tidligere har været BSE-skandaler?
Landmandsparret, i hvis besætning den danske ko blev født, stævnede Fødevareministeriet for uberettiget at have slået deres besætning ned. Det skete 1. december 2003. Sagen kom endelig for retten den 9. og den 10. oktober. Dommen kendes onsdag den 10. januar 2007 klokken 09.00, hvor en domsmandsret har truffet sin afgørelse.
Læs mere her:  http://www.sitecenter.dk/rugbjerg/fdevareministerietsagsges/


23.10.2006
Hobbyavlere i Hollandsk retsag
Tirsdag d. 24 oktober kl 9:30 i retten i Bosch, finder den åbne/offentlige appelsag sted, mod fem hobbyavlere.
Hobbyavler Jaqueline van den Heuvel, samlever til Herman Broekman, Saskia Ramakers og Theo ketelaars fik dengang forholdsmæssigt store bødestraffe, mens Herman Broekman og Ad van Noort, chefredaktør på Den sorte bog "Fuglepest het verdriet van nederland", udover endnu højere bødestraffe ogsåblev idømt fængselsstraffe. Alle fem erklærede sig uskyldige.
Foreningen for hobbydyrsavlere i Holland" , under ledelse af Martin Hendriksen, har gennem de seneste 3 år kæmpet for retfærdighed sammen med hobbyavlere
Skyldsspørgsmålet er yderst vigtigt i denne retssag, da den vil danne præcedens for evt. kommende sager ved mulige angreb af fugleinfluenza i fremtiden, og ikke som dengang i 2003 hvor krisen blev bekæmpet bureaukratisk og man dermed stærkt undervurderede de psykologiske aspekter ud fra hvilke, menneskene har handlet..
På foreningens vegne "Bescherming hobbydierhouder Holland", forsvares de fem hobbyavlere af advokaterne Hans Anker og Prof. Dr. Boksem fra "Anker & AnkerStrafferetskancelli".
"Hobbyavlere der fortjener respekt for alt hvad de har stået igennem. De trådte dengang i aktion for alle skadelidte hobbyavlere og deres kærlighed til deres sunde dyr, man bør være stolte af dem.
Vi ser med optimisme frem til retssagen og regner med total frifindelse til alle fem hobbyavlere"
http://www.nederlandsepluimveesoc.nl

22.10.2006 
Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ verden rundt
Et  tidsskrift udgivet af FNs fødevareorganisation FAO bringer  Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ i engelsk og fransk oversættelse.
Det seneste nr. af tidsskriftet har fugleinfluenza som tema - specielt  betydningen for små familie fjerkræhold. Den danske Påskeerklæring indgår som et eksempel fra den rige verden på  hvordan myndigheder med regler designet til fjerkræindustrien fortrænger de helt små fjerkræhold.
62 danske foreninger underskrev erklæringen, og det lykkedes at få den komplette adresseliste med i oversættelsen. Du kan se jeres forenings deltagelse i den elektroniske version af Infpd-newletter, som frit kan  downloades som PDF fil (engelsk version) på dette link:
 INFPD nr 161

21.10.2006 
Erstatningskravet på 300.000 bakkes op af Familie- og forbrugerministeriet
Familie- og forbrugerministeriet kræver, at hobbyhønseavler Knud Erik Sonne fra Hundslev selv skal betale for oprydning og desinfektion efter fugleinfluenza.
http://www.fyens.dk/article/707558

20.10.2006
Også professionelle økologer protesterer mod overnetning af frilandshhøns
2 artikler i Nyhedsavisen (klik på artiklerne)
http://e-avis.avisen.dk/index.php?s=66&p=1032

18.10.2006
Fjervildtavler i Viborg er ikke sikker på erstatning selv om cirka 30.000 fugle på hans ejendom er aflivet på grund af lavpatogen fugleinfluenza
http://www.viborg-folkeblad.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20061018/VIBORG/110180303/1076/VIBORG

01.10.2006
Barfoed i Åbent samråd om regler for hobbyavlere vedr. fugleinfluenza
Onsdags 11/10 åbent samråd i Fødevareudvalget omkring den nye bekendtgørelse om fugleinfluenza.
En gratis lyd CD fra dette møde kan fåes hos Folketingets Oplysning, 33 37 33 38, eller fo@ft.dk

15.09.2006
Socialdemokratiet: Forbrugerministeren overhører sund fornuft
Lars Barfoed har fremlagt de nye regler om forebyggelse af fugleinfluenza. De rammer både hobbyfjerkræavlere og økologer hårdt.
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=article.view&id=163183
 
Hobbyavlere beskylder Barfoed for at lyve:  http://politiken.dk/indland/article174182.ece
 
S og R kritiserer Barfoeds nye regler: http://politiken.dk/indland/article174139.ece

18.08.2006
Kunst: Nøgen kvinde vugger død gris
En nøgen performance-kunstner, der vugger et dødt svin i armene, har fået dyreværnsaktivister op af stolene.
I det sydvestlige England sidder der en nøgen performance-kunstner og vugger en død gris i sine arme i fire timer ad gangen.
Kunststykket hedder "Inthewrongplaceness" og udføres af kunstneren Kira O’Reilly på The Newlyn Art Gallery, oplyser Reuters Bureau.
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=401165&in_page_id=1770&in_a_source=

 04.08.2006
"Ude af trit med virkeligheden"
Artikel i dagens udgave af Maskinbladet om Fødevarestyrelsens regler for hobbyfjerkræ.
http://www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=15405
 
"I gabestokken" -
Kronik i Politiken af hobbyavler Knud Erik Sonne fra Hundslev om oplevelsen med myndighederne omkring udbruddet af H5N1.
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=465880
  

28.07.2006
Loci nr. 3 er udkommet bl.a. med historier om: 
 
Hvordan den sidste intakte besætning af det gamle jyske kvæg 17. maj 2006 blev solgt til Holland. Fordi ejeren, der har bevaret racen for egen regning i ca. 50 år, ikke kunne få støtte fra det såkaldte Genressourceudvalg til bevaringen af den gamle danske race. 

"Høns & og Folk" af Flemming Schiøtte - om hønsenes rolle i bekæmpelsen af køkkenhavens skadedyr. 

"Mens vi venter på pandemien (1)"  -  Alternative bud på forebyggelse af epidemiske virussygdomme 
 
Loci - Tidsskrift for den levende kulturarv  -  Læs mere


24.07.2006
Enhedslisten:  "Regler om fugleinfluenza kriminaliserer hobbyavlere"
LINK: http://www.enhedslisten.dk/nyhed.asp?nyhed=9986
 
27.06.2006
Radikale Venste:  "Vi vil ikke kriminalisere hobbyavlere"
LINK: http://www.radikale.dk/article.aspx?aid=60900&fid=5776&ssl=0


25.04.2006
Loci nr. 2 er udkommet: 
  
Temanummer om fugleinfluenzaenTemanummer om fugleinfluenzaen  
 
Artikler om hobbyavlere, fjerkræ og fugleinfluenza 
 
Dobbeltspil om fugleinfluenzaen:  4 siders tillæg med resume af GRAINs rapport om fjerkræindustriens løgnekampagne om at vilde fugle og baghavehøns er skyld i H5N1 epidemien. 
 
Ny serie: "Høns & folk" af Flemming Schiøtte. 
 
Anmelselser mm. 
 
Loci - Tidsskrift for den levende kulturarv  -  Læs mere
 
tilbage til oversigt


© Center for Bio-diversitet.  Denne side er senest revideret dec. 2011.

Centerets websider redigeres af Heine Refsing