Center for Bio-diversitet

Statens genbevarings udvalg
 
Forsiden   Om os   Nyt på siden  Kampagne   Tidsskrift   Litteratur   Husdyr   Kulturplanter   Biodiversitet generelt 
 
 

Statens Genressourceudvalg

Online artikler om genressourceudvalg

Samspillet mellem den statslige institution, der formelt skulle støtte og vejlede bevaringsarbejdet og de avlere, der i praksis bevarer den levende kulturarv af gamle husdyrracer og gamle plantesorter, som er faldet ud af den rentable produktive avl, har i hele udvalgets historie været fyldt med konflikter.


Opfordring til avler-boycot af GRU
- pressemeddelelse fra Heimdal (Loci nr 1 2011) - Download PDF

Heimdal – et dialogforum hvor avlere af gamle husdyrracer arbejder på at finde fælles fodslag i forhold til det statlige Genressourceudvalg, opfordrer her i en pressemeddelse til, at boycotte indstillingen såkaldte avlerrepræsentanter til det kontroversielle statsudvalg.Det er jo GRU´somt af Birgit Bak (Loci nr. 2 2009) - Download PDF
Kritik af Statens Genressourceudvalgs omskrivning af "in situ bevaring" et central begreb i FNs Riokonvention. En beslutning der over tid kan betyde tab af netop de genetiske egenskaber man skulle bevare.


Millioner til gamle sorter ?
- (Loci nr. 2 2009) - Download PDF
Fødevareministeriet flotter sig med at man har bevilliget 4 millioner til bevarelse af gamle sorter: Men en gennemgang af projekterne viser at kun 77.00 kr er gået til egentlige in-situ bevaringsprojekter.


Det danske paradoks af Heine Refsing (Leder i Loci nr. 2 2009)-  Download PDF  
Bevaringen af kulturhistoriske racer kan ikke styres af folk med en industriel-landbrugs baggrund. GRU har spillet fallit, og regeringen må omstrukture området fundamentalt, hvis Danmark skal bevare den levende kulturarv og leve op til Riokonventionen.


Genressourceuvalget - mål og midler?
af Hans Nebel - (Loci nr. 2 2008) - Download PDF
De møder Genresourceudvalget arranger med avlerne, har trods hensigtserklæringer  om dialog, karakter af forelæsninger og envejskommunikation, hvor kun spagfærdige spørgsmål fra avlerne tillades. 


Kulturel mangfoldighed
af Heine Refsing - (Leder i Loci nr. 1 2008)  -  Download PDF 
De truede racer og sorter har ingen fremtid, som produktionsenheder. Skal bevaringen lykkes er det nødvendigt at begynde at se de truede racer og sorter i deres folkelige kulturelle kontekst. 


Fire år i Genressourceudvalget - af Birgit Bak  (Loci nr. 4 2007)  -  Download PDF
Birgit Bak fortæller om sine 4 år som udpeget avlerrepræsentant i Genressourceudvalget - "desillusioneret over systemets vilje til at ville bevare udryddelsestruede racer og biologisk mangfoldighed".


GRU - fantasternes legeplads?
af Heine Refsing - (Loci nr 3 2007) - Læs her 
 I stedet for at fokusere på de problemer der får avlerne af gamle racer til at give op, arbejder genressourceudvalget med højtflyvende visioner. Men skal skatteyderkroner virkelig bruges til at udvalgets medlemmer simulerer et bevaringsprojekt og morer sig med løsslupne luftkasteller?

Vi mister en unik besætning af Jysk Kvæg  af Birgit Bak  -  (www.oekologi.dk)  -  Download PDF  
Birgit Bak er avlerrepræsentant i Udvalget til Bevarelse af Genressourcer, beskriver hvordan hun forgæves har opfordret udvalget til at sikre Christian Westergaards unikke besætning af Jysk Kvæg.


Fjerkræraadet har besejret fornuften - af Heine Refsing (Praktisk Økologi nr 2 2006)  -
Download PDF
Fjerkræindustrien har brugt hysteriet om fugleinfluenza som en lejlighed til at sætte turbo på en kampagne mod hobbyavlere. Det er tragisk at en lille branche med en anløben dyrevelfærd, ødelægger livskvalitet for mange mennesker og påtvinger andre deres lave standarder for dyrevelfærd.


Giv Genudvalget kniven - af Anita Corpas ( Maskinbladet dec. 2005)  -  Download PDF 
Formand for SJM foreningen "jysk kvæg" Susanne Kristensen og formand for Danske Husdyr Jørgen Graversen kritiserer Genressourceudvalget og opfordrer til at nedlægge det og bruge de 1-2 mill. kr. på noget mere nyttigt, fordi Udvalget ikke er til megen hjælp for avlerne af de gamle racer.


Private avleres gamle landbrugsracer er bevaringsværdige - af Keld Lisberg Johansen  (BioZoom nr. 1, Biokemisk Forening 2005)  -  Download PDF 
Om Oregaard og Foreningen Gamle Danske husdyrracers arbejde med at bevare Jysk Kvæg, Agersø-kvæg og Rød Dansk Malkerace


Biodiversitet er mere end gamle danske dit og dat  - af Heine Refsing  (BioZoom nr. 1, Biokemisk Forening 2005) - Download PDF
Biodiversitet er ikke bare genetik eller bare kulturarv - det er begge dele, og en levende kulturarv der stadig udfolder og udvikler sig.


Bevar den levende kulturarv - af Heine Refsing (Landbrugsavisen august 2005)  - Læs her  
Dyrene har aldrig kun været landbrugets. Dyr er et vigtigt element i dansk kultur. Forsvinder dyrene fra folks hverdag og fra kulturlandskabet, som de er ved nu, forsvinder centrale elementer af vores egen kultur. Skal det undgåes må produktionsdyr og hobbydyr adskilles i lovgivningen.


Til kamp mod dyrevelfærd (PDF)
- J.A.K. bladet nr. 3 2004 - Download PDF
Det danske industrilandbrug er ved at blive et tragisk eksempel på et erhverv, der udrydder sine egne rødder for at nå sine mål om optimal
profit. Vi kan ikke have biologisk mangfoldighed side om side med vores landbrugsproduktion længere. Men samtidig har vi underskrevet Riokonventionen og forpligtiget os til at bevare både den vilde naturs mangfoldighed og den levende kulturarv, som gamle husdyrracer og småavlerkulturen tilsammen udgør.


Kampen om det gamle kvæg  (kronik i Fyens Stiftstidende 29. januar 2001) - Læs her
I årevis er striden mellem Oregaard og det Statslige Genressourceudvalg (GRU) med jævne mellemrum blusset op og nået medierne. Oregaard og et par andre store avlere er enten blevet nægtet økonomisk støtte til deres bevaringsprojekter for især det gamle sortbrogede Jyske Malkekvæg, eller man har givet dem tilbud  om støtte, der har været knyttet sammen med betingelser, som var helt uacceptable for avlerne.

Den Internationale evaluering af Danmarks bevaring af husdyrgenetiske ressourcer

Efter mange år protester fra avlerne gennemførte regeringen i 2000 - 2001 en "International evaluering af den danske indsats for bevaring af genressourcer hos danske husdyr".   Evalueringen gennemførtes af Forskningsstyrelsen med hjælp fra udenlandske eksperter. Processen førte til en meget breddere diskussion blandt avlere af mangler og ønsker. Men efterfølgende videreførte Fødevareministeriet den meget landbrugsorienterede bevaring via Statens Genressurceudvalg. Her er nogle af de vigtigste dokumenter fra evalueringen og den efterfølgende proces:


Svar til den Internationale evaluering  -  juni 2001

Forslag til Fødevareministeren vedr. udformningen af en ny strategi - maj 2002

Høringssvar til forslaget til ny strategi - marts 2003
9 foreninger og mere end 10.000 danske småavlere bag dette høringssvar, på et forslag til ny strategi som er præget af  industrilandbrugets vante forestillinger, om bevaring af biologisk mangfoldighed, og mangel på respekt for den folkelige avlerkultur, der gennem århundreder har skabt og vedligeholdt den biologiske mangfoldighed i vore husdyr.


Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ (marts 2005)   kylling.jpg

62 foreni
nger  protesterer i denne fælles erklæring mod at en værdifuld folkelig kultur udryddes og biologiske mangfoldighed forsvinder på grund af særligt bureaukratiske danske regler. 
 
Læs Påskeerklæringen  -  her
 
Download som PDF-fil  -  her


Kommentar til Påskeerklæringen: 
"Jeg er meget enig med de 62 foreninger, der i påskeerklæringen protesterer imod bureakratiske regler i forbindelse med sygdomskontrol af hobbyfjerkræ. 
Såvel regler for transport af hobbyfjerkræ, handel med hobbyfjerkræ, dyrevelfærdstilsyn, Vacination som sammenføring af vacinerede og uvacinerede høns, bør revurderes udfra de forslag de 62 foreninger kommer med i påskeerklæringen. Jeg vil rejse spørgsmålet i fødevare landbrugs og fiskeriudvalget. 
Det er meget vigtigt for os alle at den folkelige kultur der er grundlaget for de mange hobby fjerkræsavlere kan videreudvikles og ikke afvikles. Det er også vigtigt at den biologiske mangfoldighed bevares gennem det arbejde der udføres blandt hobbyavlerne." 
 -  Ole Glahn, Det Radikale Venstre Landbrugsordfører    Dyr er ikke
                  bare profitDyr er ikke bare profit

31 foreninger har støttet folderen, der stiller spørgsmål ved myndighedernes fremfærd mod hobbydyr og deres ejere. 


"Dyr er ikke bare profit" er udgivet i et samlet oplag på 70.000 eks.

Financeret med støtte fra mere end 30 foreninger i småavlermiljøet. Folderne er A4 format og tilbydes foreninger og andre, som vil støtte kampagnen ved at uddele dem.

      
Læs hele folderen online / bestil foldere her  

Referencer vedrørende Statens GenressourceudvalgEngang var en ko en ko, et får et får og en hest en hest  -  Julie Ring-Hansen
I: Politiken, 2004-06-20
Emne: Oregård ; Bogense ; bevarelse ; husdyrbevarelse ; husdyrbrug ; husdyr
Der er strid om hvilke dyr, der er de mest originale, og det spænder ben for det samlede bevaringsarbejde i Danmark


Fødevareministeriet sjofler de gamle husdyrracers tarv
Stig Benzon
I: Kristeligt dagblad, 2004-01-20
Emne: Danmark ; husdyrracer ; bevarelse ; husdyrbevarelse ; husdyrbrug ; truede husdyr ; husdyr
Opretholdelsen af den genetiske mangfoldighed, som verdens varierede gamle racer er udtryk for, sikrer artens overlevelse langt bedre end den usikre kryoteknik


Småavlerkulturen truet af regler og bureaukrati  -  Heine Refsing
I: Praktisk økologi, Årg. 24, nr. 5 (2004)
Emne: hobbylandbrug ; husdyr ; regulering
Kritik af at reguleringen af de store industrilandbrug samtidig rammer småavlere der holder dyr til rekreative formål og selvforsyning


Verdiskaping gjennom bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i Norden  -  Erling Fimland
I: Nordiske genressurser, 2003
Emne: Nordisk Genbank Husdyr ; genbanker ; genressourcer ; husdyr ; husdyrbrug ; Norden


"Der er en mening med, at vi er her" -  Gorm Vølver, interview med Gorm Benzon, Stig Benzon
I: Politiken, 2002-07-07
Emne: Danmark ; bevarelse ; husdyrbevarelse ; husdyrbrug ; husdyr ; truede husdyr. Kæmper for bevarelsen af gamle danske husdyrracer


Gamle husdyrracer i fare  - 
Poul Erik Pedersen
I: Samvirke, Årg. 75, nr. 3 (2002)
Emne: Danmark ; bevarelse ; husdyrbevarelse ; husdyrbrug ; husdyr ; truede husdyr
Systematisk avlsarbejde og forædling har fortrængt en række gamle husdyrracer, der kun kan overleve ved et målrettet bevaringsarbejde


Kampen om den røde ko - Pedersen, Poul Erik
Bevarelsen af gamle husdyrracer har udviklet sig til en kamp mellem familien Benzon og de offentlige myndigheder
I: Weekendavisen. - 2000. - 2000-01-07, S. 5


Gammel dansk forsvinder
 / Terje Nordberg, interview med Stig Benzon, Gorm Benzon
Besøg i Danmarks Husdyrpark på Oregård
I: Berlingske tidende. - 1998. - 1998-11-24


Husdyrene skal sættes i genbanken - Vigh-Larsen, Frank
I: Berlingske tidende. - 1997. - 1997-01-08


Kogalskab og genbevaring - Benzon, Gorm
Den britiske kogalskab må ikke få os til at glemme, at England er et genetisk skatkammer inden for gamle husdyrracer
I: Politiken. - 1996. - 1996-04-01


Gamle husdyrracer er uerstattelige - (Fremtidens arv - genressourcer og biodiversitet) - Neimann-Sørensen, A.
Bevarelse af danske husdyrracer
I: Jord og viden. - 1994. - ISSN 0906-7043. - Årg. 139, nr. 9 (1994), s. 10-13 : ill.


Hvad er der egentlig sket med de gamle husdyrracer? - Wissing Larsen, Annette
Husdyrbevarelse i Danmarks Husdyrpark, Oregård, Bogense
I: Dyrene - og os. - 1993. - ISSN 0902-3879. - Årg. 9, nr. 3 (1993), s. 8-10 : ill.


Guldhorn og gammelt kvæg - Nisbeth, Henrik
Husdyrbevarelse i Danmarks Husdyrpark, Oregård, Bogense.- Kritik af Oregårdforeningens handlemåde
I: Information. - 1993. - 1993-12-18


Dyrene fra dengang landet bugnede - Nystad, Eva Hast
Oregård. - Husdyrbevarelse
I: Politiken. - 1992. - 1992-06-14


Levende danske antikviteter - Schultz, Henrik
Fritidslandmænd, forskere og museumsfolk er gået sammen om at bevare Danmarks gamle husdyrracer
I: Berlingske tidende. - 1991. - 1991-10-06


Et idyllisk mareridt  -  Højland, Niels
Stig Benzon, Lyø, Selskabet til Bevarelse af, Ældre, Truede Danske Husdyrracer
I: Jyllands-posten. - 1985. - 1985-12-01, ill


Biodiversitet : der er langt fra Rio til Bruxelles  -  Refsing, Heine
Rio-konventionens målsætning om at bevare racer og varieteter i dyrkning og avl modarbejdes af EU's regler om ensartethed
I: Praktisk økologi. - 1997. - ISSN 1600-4019. - Årg. 17, nr. 2 (1997), s. 14-16 : ill.


Åbent brev om nedslagtning af vore gamle husdyrracer Benzon, Birthe
Bevaringscenter for de gamle, truede danske husdyrracer. - Danmarks Husdyrpark
I: Information. - 1988. - 1988-10-11


Danmarkshistorie i tynd tråd - Benzon, Gorm
Bevarelsen af gamle danske husdyrracer. - Oregård
I: Fyens stiftstidende. - 1987. - 1987-12-21


Gamle racers sidste chance  -  Niels Nørgaard, interview med Stig Benzon
I: Frederiksborg Amts avis, 1986-04-06


Veterandyrene kan give husdyravlen robustheden tilbage  -  Preben Hellelund, interview med A. Neimann Sørensen
Selskabet til Bevarelse af Ældre, Truede Danske Husdyrracer
I: Morgenposten. - 1986. - 1986-06-08Tilbage til forsiden


 

© Center for Bio-diversitet.  Denne side er senest revideret dec. 2012.

Centerets websider redigeres af Heine Refsing